702 намерени набори от данни

Филтриране на резултати
 • AIS Density Plot visende alle højhastighedsfartøjer i 2016. Der vises antal skibsspor pr. celle pr. år.
  danske-geoportal Danske Geoportal | септември 19, 2018
 • Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse). Direktivets formål er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser...
  danske-geoportal Danske Geoportal | септември 12, 2018
 • Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse). Direktivets formål er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser...
  danske-geoportal Danske Geoportal | септември 11, 2018
 • Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse). Direktivets formål er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser...
  danske-geoportal Danske Geoportal | септември 11, 2018
 • Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse). Direktivets formål er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser...
  danske-geoportal Danske Geoportal | септември 11, 2018
 • Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse). Direktivets formål er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser...
  danske-geoportal Danske Geoportal | септември 11, 2018
 • Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse). Direktivets formål er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser...
  danske-geoportal Danske Geoportal | септември 11, 2018
 • Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse). Direktivets formål er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser...
  danske-geoportal Danske Geoportal | септември 11, 2018
 • Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse). Direktivets formål er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser...
  danske-geoportal Danske Geoportal | септември 11, 2018
 • Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse). Direktivets formål er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser...
  danske-geoportal Danske Geoportal | септември 11, 2018
 • Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelse). Direktivets formål er at mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser...
  danske-geoportal Danske Geoportal | септември 11, 2018
 • Наборът от данни „датския крайбрежните органа bølgemålinger“ дава редица параметри (предвид, inter alia, периода и посока) на вълни от измервателните станции по протежение на...
  danske-geoportal Danske Geoportal | септември 11, 2018
 • Коментар: Данни за SagsGIS/MiljøGIS и са ги използвали в уебсайта на ДМ CB-korts minimaps интерфейси: INFO MiljøGIS_WMS КЪМ НЕДОСТАТЪЦИ;
  danske-geoportal Danske Geoportal | септември 10, 2018
 • Наборът от данни „датския крайбрежните органа „съдържа vandstandsmålinger vandstandsmålinger от датската крайбрежните органа станции. Датската крайбрежните орган 34...
  danske-geoportal Danske Geoportal | септември 10, 2018
 • Ressourceforekomster на морските суровини в Дания. Тази тревога е свързана основно с камъни, чакъл и пясък за строителството и морски дейности, включително kystfordring за...
  danske-geoportal Danske Geoportal | септември 6, 2018
 • Цялата страна геофизични база данни за околната среда и суровините, известен също като Gerda (геофизични от релационни бази данни). Базата данни съдържа различни видове,...
  danske-geoportal Danske Geoportal | септември 6, 2018
 • Jupiter съдържа лагери от датски сондиране. В допълнение към отчитането от общините, наборът от лагери, лагери от множество други подателите, включително brøndborere,...
  danske-geoportal Danske Geoportal | септември 6, 2018
 • Marta meta-database предоставя информация относно shallow-seismiske геофизични данни, съхранявани в GEUS архиви. В допълнение към информацията, събрана от GEUS и партньори е...
  danske-geoportal Danske Geoportal | септември 6, 2018
 • Аналитичните резултати от лабораторните доклади по време на годината на добив и питейната вода в контролния.
  danske-geoportal Danske Geoportal | септември 6, 2018
 • Национална база данни на земетресение с епицентър на датска територия. Базата данни съдържа информация относно датите, местоположение (включително дълбочина) и степен по...
  danske-geoportal Danske Geoportal | септември 6, 2018