78 намерени набори от данни

Тагове: patrimonio criatividade recenseamento

Филтриране на резултати
 • Набор от данни, свързани с „Класифициране на класификацията (CML)“ в Лисабон. Набор от данни за сградите „за включване в класифицирана информация“ в Лисабон.
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от „скулптурни“ данни в Лисабон. Dateet на „Етап“ в Лисабон.
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за „НИРД“. Стратегически сектори — карта на здравната икономика — Лисабонската стратегия не представлява всеобхватно преброяване, а по-скоро предоставя...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Данни за „Сгради, паметници и асамблеи от общински интереси“ в Лисабон. Набор от данни за „Град с интереси, доводи и масиви“ в Лисабон.
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за „институтите“. Картата на стратегическите сектори — цифровата икономика — от Лисабон не представлява всеобхватно преброяване, а по-скоро предоставя информация...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за „Образование“. Стратегически сектори — карта на здравната икономика — Лисабонската стратегия не представлява всеобхватно преброяване, а по-скоро предоставя...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни относно „Класификация на водните пътища“ в Лисабон. Набор от данни „За класифициране на сгради“ в Лисабон.
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни, отнасящи се до „Управлението и други образувания“. Картата на стратегическите сектори — „морската икономика“ — на Лисабон, не представлява всеобхватно...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за „Сгради и места от обществен интерес“ в Лисабон. Набор от данни „Обществени интереси и паметници“ в Лисабон.
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Данни за Naval Construction and Repair. Картата на стратегическите сектори — „морската икономика“ — на Лисабон, не представлява всеобхватно преброяване, а по-скоро предоставя...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за „институциите“. Картата на стратегическите сектори — цифровата икономика — от Лисабон не представлява всеобхватно преброяване, а по-скоро предоставя...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за събранията от обществен интерес в Лисабон. Набор от данни за обществения интерес в Лисабон.
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за забележителни сгради, представляващи „Nobre architecture“ в Лисабон. Набор от данни за забележителни „Паети“ в Лисабон.
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за „Околна среда и морска операция“. Картата на стратегическите сектори — „морската икономика“ — на Лисабон, не представлява всеобхватно преброяване, а по-скоро...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за „Пристанищата и морските дейности“. Картата на стратегическите сектори — „морската икономика“ — на Лисабон, не представлява всеобхватно преброяване, а...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за забележителни екземпляри, представляващи „архитектура на водата“ в Лисабон. Datet of note „Fouws and Other Water Constructions„(„Фуражи и други водни...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни, свързани със забележителни сгради, представляващи „отличителната архитектура“ в Лисабон. Dateset на забележителни „награди за награди“ в Лисабон.
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни, отнасящи се до забележителни сгради, представляващи „религиозна архитектура“ в Лисабон. Набор от данни за забележителна „религиозна архитектура“ в Лисабон.
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Данни за забележителни сгради, представляващи „военна архитектура“ в Лисабон. Набор от забележителни „военни сгради“ в Лисабон.
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за „Изследователски центрове“. Картата на стратегическите сектори — цифровата икономика — от Лисабон не представлява всеобхватно преброяване, а по-скоро...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019