55 намерени набори от данни

Формати: GeoJSON Тагове: lisboa sustainability

Филтриране на резултати
 • Услуга, свързана с картата, показваща къде можете да намерите информация за дейностите на „свободния въздух“. Картографска услуга, предоставяща пространства за работа на открито.
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Наборът от данни „Contcelho“ от Лисабон. Дата на изтичане на срока на действие на Лисабонската стратегия от Лисабон.
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни „Проектиране“. Картата на стратегически сектори — „Творческа икономика“ — от Лисабон не представлява всеобхватно преброяване, а по-скоро предоставя информация от...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за „Печатна дейност и възпроизвеждане на печатни материали“. Картата на стратегически сектори — „Творческа икономика“ — от Лисабон не представлява всеобхватно...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за „Консерватори“ от Лисабон. Набор от данни за бюрата по вписванията в Лисабон.
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни, отнасящи се до „Ограниченията на звената за териториална намеса в Лисабон“. Набор от данни на „Границата от териториални единици за териториални единици“ на...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за „пространства и критични активи“. Картата на стратегически сектори — „Творческа икономика“ — от Лисабон не представлява всеобхватно преброяване, а по-скоро...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за „Кино и видео“. Картата на стратегически сектори — „Творческа икономика“ — от Лисабон не представлява всеобхватно преброяване, а по-скоро предоставя...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни, свързани с „посолствата“ на Лисабон. Набор от данни на „Посолството“ на Лисабон Емс.
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за „Издателска дейност (книги, вестници и списания)“. Картата на стратегически сектори — „Творческа икономика“ — от Лисабон не представлява всеобхватно...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни, отнасящи се до „Управлението и други образувания“. Картата на стратегическите сектори — „морската икономика“ — на Лисабон, не представлява всеобхватно...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Данни за Naval Construction and Repair. Картата на стратегическите сектори — „морската икономика“ — на Лисабон, не представлява всеобхватно преброяване, а по-скоро предоставя...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за „Градската зона за възстановяване“ на Лисабон. Набор от данни за „Градската зона за обновяване“ от Лисабон.
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за „Околна среда и морска операция“. Картата на стратегическите сектори — „морската икономика“ — на Лисабон, не представлява всеобхватно преброяване, а по-скоро...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за „Пристанищата и морските дейности“. Картата на стратегическите сектори — „морската икономика“ — на Лисабон, не представлява всеобхватно преброяване, а...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за „Незаконното пространство (AUGI)“ в Лисабон. Набор от данни за „Градската Illegal Area“ от Лисабон.
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Данни за Лисабонските империи. Набор от данни на лисабонските „критерии за проверка“.
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни „Архитектура“. Картата на стратегически сектори — „Творческа икономика“ — от Лисабон не представлява всеобхватно преброяване, а по-скоро предоставя информация от...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Набор от данни за „Финансовите отдели“ на Лисабон. Набор от данни на „данъчните служби“ в Лисабон.
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019
 • Данни за наклона на пътя, изчислени въз основа на надлъжния наклон на пътя от Лисабон.
  dados-gov-pt dados.gov.pt | март 18, 2019