25 намерени набори от данни

Тагове: Energía

Филтриране на резултати
 • Проучването е на такава фаза на проучване, чиято обща цел е да се измери степента на удовлетвореност на получателите, които вземат икономически ползи или услуга, включена в...
  datos-gob-es datos.gob.es | април 9, 2018
 • — Информация за ядрени електроцентрали, ядрената енергия и ядрените въпроси. — Становище относно вредното въздействие на ядрените централи. — Становище относно потреблението...
  datos-gob-es datos.gob.es | април 9, 2018
 • — Отношението и алтернативи на лидерите на енергийния сектор и енергийната криза. — Отношението и алтернативни социални групи, организирани преди енергийния проблем....
  datos-gob-es datos.gob.es | април 9, 2018
 • — Преценка на сегашната икономическа ситуация в Испания, ретроспективната и прогнозната, до една година. — Оценка на настоящото политическо положение в Испания,...
  datos-gob-es datos.gob.es | април 9, 2018
 • — пространство, които тя прецени, че са от най-голям интерес за гражданите: отбрана, образование, здравеопазване, транспорт, жилищно настаняване, пенсиите, сигурността на...
  datos-gob-es datos.gob.es | април 9, 2018
 • — „Отношение към научното развитие — Становище относно предимствата и недостатъците на научния и технологичен напредък — Становище относно областите на приложение на ядрената...
  datos-gob-es datos.gob.es | април 9, 2018
 • — Становище относно вноските на научния и технологичен напредък. — Становище относно енергийната бедност в бъдеще. — Становище относно използването и разходите за различните...
  datos-gob-es datos.gob.es | април 9, 2018
 • Ubicación de los sensores instalados para el componente de eficiencia energética
  datos-gob-es datos.gob.es | април 9, 2018
 • — Становище относно енергийната бедност в бъдеще. — информация за националната енергийна стратегия. — становища относно използването на различни източници на енергия. —...
  datos-gob-es datos.gob.es | април 9, 2018
 • — Степен на удовлетвореност от личния живот на хората и функционирането на икономиката в Испания. Autoubicación — по скала на богатството. — Сравнение на жизнения си стандарт...
  datos-gob-es datos.gob.es | април 9, 2018
 • Електрическа и топлинна енергия, произведена в инсталации за комбинирано производство, и потребление на горива в централите за комбинирано производство. Комбинирано...
  datos-gob-es datos.gob.es | април 9, 2018
 • — Гражданство на ответника/A. — Оценка на сегашната икономическа ситуация в Испания, ретроспективната и прогнозната, до една година. — Оценка на настоящото политическо...
  datos-gob-es datos.gob.es | април 9, 2018
 • Тази информация се събира ежемесечно от S.G. de Hidrocarburos, Министерство на икономиката. Тези данни бяха публикувани през януари 1997 г., тъй като тя е през 1996 г. ако...
  datos-gob-es datos.gob.es | април 9, 2018
 • — Становище относно вноските на научния и технологичен напредък. — Становище относно енергийната бедност в бъдеще. — Становища относно използването и разходите за различните...
  datos-gob-es datos.gob.es | април 9, 2018
 • Se trata de una estadística elaborada por Red Eléctrica de España, S.A., entidad fundada en 1985 en aplicación de la Ley 49/1984, de 26 de diciembre. REE es el transportista...
  datos-gob-es datos.gob.es | април 9, 2018
 • ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА: — Оценка на здравословното състояние на персонала през последните дванадесет месеца. — Обезщетения за болест, това има ограничено дейността му, повече от...
  datos-gob-es datos.gob.es | април 9, 2018
 • — Становище относно приноса на науката към благоденствието на обществото. — Становище относно енергийната бедност. Степен на използване на енергийните източници. — Становище...
  datos-gob-es datos.gob.es | април 9, 2018
 • РАЗДЕЛ 1: ПРОИЗХОД И НАСТОЯЩО МЕСТОЖИТЕЛСТВО. НАСТОЯЩАТА РАБОТА И УСЛОВИЯ. — Гражданство на интервюираното лице и мястото на пребиваване на ответника по време на детството и...
  datos-gob-es datos.gob.es | април 8, 2018
 • datos-gob-es datos.gob.es | април 8, 2018
 • — зона, за която счита, че е от най-голям интерес за гражданите: отбрана, образование, здравеопазване, транспорт, жилищно настаняване, пенсии или обществената безопасност. —...
  datos-gob-es datos.gob.es | април 8, 2018