10 намерени набори от данни

Тагове: wholesale

Филтриране на резултати
 • Брой и процент на Fatal произшествия по икономически сектори, трудов статус, възраст, националност, областните и предизвика злополука.
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Сезонно коригираните индекси на стойността и обема на продажбите на дребно, бизнес на дребно от вида и комбинирани икономическа група.
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Средното почасово възнаграждение, незаконната заетост, средните доходи, средните доходи, платени часове извънреден труд средно седмично, други разходи за труд, почасови...
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Докладът за бюджетното и икономическа статистика съдържа статистически данни относно широк спектър от теми, които обхващат няколко години. Част 1 съдържа...
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Запаси, покупките, оборотът, брутната печалба, брутна добавена стойност, разходи за капиталови активи, Службата, заетостта, износа и вноса, класифицирани по основната дейност,...
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Производствени отрасли производството ценови индекс, промишлени производители, ценовите показатели, класифицирани по отрасли; индексите за строителство и...
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Броят на лицата на възраст 15 години и повече, класифицирано от Международната организация на труда (МОТ) икономически статус, основния икономически статут, NUTS2/3...
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Table G - Labour Cost Index - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motor recycles (Nace-Rev.2 section G). (2008=100). Source: INE, Labour Cost Index and...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | февруари 11, 2019
 • Table G - Labour Cost Index - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motor recycles (Nace-Rev.2 section G). (2008=100). Source: INE, Labour Cost Index and...
  dados-gov-pt dados.gov.pt | февруари 11, 2019
 • Индекс на Северна Ирландия (ЗИ) на услуги е важна краткосрочна мярка за промените в резултат на частния сектор, сектора на услугите в Северна Ирландия. Зи) е тримесечно...
  data-gov-uk data.gov.uk | октомври 20, 2018
Можете да получите също така достъп до този регистър, като използвате връзката API (see API документация).