1 636 намерени набори от данни

Тагове: health

Филтриране на резултати
 • Местоположение здравни центрове с информация за контакт. Местоположение здравни центрове с информация за контакт.
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Списък на аптеките в Ирландия, с географски координати. Всички данни, свързани с портала за свободно достъпни данни се публикуват от него. Информацията...
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Списък на здравните центрове в Ирландия, с Eircodes и географски координати. Всички данни, свързани с портала за свободно достъпни данни се публикуват от него....
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Местоположение на противопожарна станции с информация за контакт. Местоположение на противопожарна станции с информация за контакт.
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Местоположение на Garda станции с информация за контакт. Охрана станции в Fingal с местонахождение, адрес, адрес на седалището, разделяне, област, окръг щаб, и...
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Това са записаните многоъгълници DRINKING вода повърхностно водно тяло, очертана в съответствие с Европейските общности (DRINKING водите) (№. 2) Regulations...
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • This is a polygon dataset of the strategic noise mapping of rail, which were identified as those rail exceeding the flow threshold of 30,000 vehicle passages per year, in the...
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Месечни индекса на потребителските цени (CPI) на ЕС и на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), класифицирани по Класификацията на индивидуалното...
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Лицата с увреждания или с трайни здравословни проблеми, в и извън областта на заетостта по региони, пол, възраст, икономически статут, икономически сектор, професия и отработени...
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Националните показатели, които измерват основните различия в живота на мъжете и жените в Ирландия са представени според осем области. Население: Профил...
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Работната сила е класифициран от професионална група и пол и от: Регионалните органи на провинция, графство, област, населено място, възрастова група,...
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Броят на регистрираните лица с физически или сетивни увреждания, класифицирани от Health Service Executive (HSE) и местната здравна служба, възрастова група, пол, вид...
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Брой и процент на Fatal произшествия по икономически сектори, трудов статус, възраст, националност, областните и предизвика злополука.
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Брой на застрахователните предприятия, обема на животозастрахователни и общозастрахователни предприятията, заетостта, брутната премия за всеки клас и от...
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Средното почасово възнаграждение, незаконната заетост, средните доходи, средните доходи, платени часове извънреден труд средно седмично, други разходи за труд, почасови...
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Уведомления за инфекциозни заболявания, класификация на случаите по вид, пол и възрастова група.
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Националните ключови показатели за бедността и социалното изключване, лицата и домакинствата „последователни“ на бедността, застрашени от бедност, лица под прага на...
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Лицата с интелектуални увреждания, класифицирани по възраст, пол и област (HSE област или местен здравна служба); Предоставяне на услуги, класифицирани по...
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Броят на лицата на възраст 15 години и повече, класифицирано от Международната организация на труда (МОТ) икономически статус, основния икономически статут, NUTS2/3...
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
 • Съобщение предварителна оценка на разходите за здравеопазване в Ирландия в съответствие с международния стандарт на Системата на здравни сметки, 2011 г....
  data-gov-ie Data.gov.ie | март 23, 2019
Можете да получите също така достъп до този регистър, като използвате връзката API (see API документация).