WRF моделирани изпълнени данни

Обединеното кралство 10x10km 50x50km мрежи и европейските мрежи на различни метеорологични параметри, включително посока и скорост на вятъра, температура на повърхността. Карти, изработени ежедневно в продължение на 3 дни преди като част от договор за прогнозиране на Обединеното кралство за качеството на въздуха. Почасови Timeseries се извличат данни за всички aurn мониторингови станции. Методиката и резултатите са описани в годишните доклади, публикувани на интернет страницата на Defra ukair.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/wrf-modelled-met-data
Последна актуализация декември 20, 2016, 10:17 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 14:01 (UTC)
Временен
  • Start Date: 1/8/2010
Звено за връзка
Издател
Идентификатор
  • wrf-modelled-met-data