Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: английски

Workplace Zones (December 2011) Population Weighted Centroids

This file contains the digital population weighted centroids for Workplace Zones in England and Wales, as at December 2011. The centroids were created using full resolution, extent of the realm boundaries. Contains both Ordnance Survey and ONS Intellectual Property Rights. Download File Size - 1 MB REST URL of ArcGIS for INSPIRE View Service – https://ons-inspire.esriuk.com/arcgis/rest/services/Census_Boundaries/Workplace_Zone_December_2011_Centroids/MapServer/exts/InspireView REST URL of ArcGIS for INSPIRE Feature Download Service – https://ons-inspire.esriuk.com/arcgis/rest/services/Census_Boundaries/Workplace_Zone_December_2011_Centroids/MapServer/exts/InspireFeatureDownload REST URL of ArcGIS Feature Service – https://ons-inspire.esriuk.com/arcgis/rest/services/Census_Boundaries/Workplace_Zone_December_2011_Centroids/FeatureServer

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/workplace-zones-december-2011-population-weighted-centroids3
Източник http://geoportal1-ons.opendata.arcgis.com/datasets/176661b9403a4c84ae6aedf8bb4127cf_0
Последна актуализация февруари 6, 2019, 05:36 (UTC)
Създаден юли 8, 2018, 00:36 (UTC)
Издател
Изменено 2019-02-06T05:35:54.876987
Идентификатор
  • workplace-zones-december-2011-population-weighted-centroids3