Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.

Класификация на РДВ цикъл 2 други замърсители

Този набор от данни е част от „РДВ класификация на продукта и статуса на цикъл 2 г.“ съдържа данни от класификацията за елемент от други замърсители (съкратено ОП), както се използва при оценка за Химично състояние за Рамковата директива за водите (РДВ). РДВ предвижда мерки срещу химическото замърсяване на повърхностните води, които включват подбор и регулиране на веществата на цялата територия на Европейския съюз (ЕС) се отнасят до т.нар. приоритетни вещества. Осем замърсители са били избрани за други замърсители в рамките на по-широк списък на приоритетни вещества и някои други замърсители съгласно приложение II от Директива 2008/105/ЕО. Стандарти за качество на околната среда за тези вещества са включени в стандартите за качество на околната среда Директива 2008/105/ЕО. Този под елемент се извършва въз основа на класифицирането на осем отделни елементи (в държавите, където бе проведен мониторинг), които са класифицирани като добро или не. Службата за публикации под елемент класификация се основава one out all out процес. Това означава, че ако едно лице не успее, тогава елементът на оперативна програма ОП под елемент класификация, също няма да се осъществи. Ако не са налице отделни елементи, класирането в ОП, ОП под елемент са посочени като не изисква оценка (DRNA). Декларация за присъждане: © агенция за околната среда авторско право и/или бази данни 2016. Всички права запазени.

Дистрибуции

Тагове

Обхват на набор от данни

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/wfd-cycle-2-other-pollutants-classification
Последна актуализация януари 11, 2019, 02:33 (UTC)
Създаден март 2, 2016, 20:29 (UTC)
Временен
  • Start Date: 2015-12-02
Звено за връзка
Издател
Изменено 2019-01-11T02:33:22.936848
Идентификатор
  • wfd-cycle-2-other-pollutants-classification