Заповеди за запор на дърветата

Заповед за запор на дървото се извършва от местния орган по планирането да се защитят дървета, които оказват силно въздействие върху заобикалящата ги среда, което го превръща в престъпление, да намали отгоре, lop, изкореняване, свързани с умишлено повреждане или унищожаване на дървета без разрешение на органите по планирането. Данните се състои от точки и многоъгълник, в зависимост от това дали е индивидуален или области/групи дървета.

Дистрибуции

Тагове

Обхват на набор от данни

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/tree-preservation-orders85
Последна актуализация декември 19, 2016, 19:52 (UTC)
Създаден февруари 12, 2016, 00:20 (UTC)
Звено за връзка
Издател
Идентификатор
  • tree-preservation-orders85