Термично брана свойства 2014

Получени ОСОИР/LIDAR, илюстриращи polgons по propeties Borough of Harrow с пощенски код и топлинните стойности на данните. В две файлови формати; като преди всичко за езика GML (geography markup language (.gml) досие по схемата (.xsd) се съхраняват в компресиран файл във формат GML. Като достъпен и (shapefile.shp) в допълнителен раздел.

Дистрибуции

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/thermal-harrow-properties
Последна актуализация декември 20, 2016, 17:01 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 13:09 (UTC)
Временен
  • Start Date: 11/1/2014
Звено за връзка
Издател
Идентификатор
  • thermal-harrow-properties