Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.

Регистър на договорите

Регистър на договорите, възложени [настоящия] дейност, нареждания за покупки, рамкови споразумения и други правно обвързващо споразумение на стойност, която не надвишава 5,000 GBP, поети от Съвета.

Дистрибуции

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/stockport-council-contracts-register
Последна актуализация март 13, 2019, 01:02 (UTC)
Създаден ноември 30, 2016, 00:44 (UTC)
Издател
Изменено 2019-03-13T01:02:06.525954
Идентификатор
  • stockport-council-contracts-register