Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.

Специални консервационни зони Hill Land

Границите на зоните показват се отнасят до специално определени области за планинското земеделие.

Дистрибуции

Тагове

Обхват на набор от данни

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/special-areas-of-hill-land
Последна актуализация декември 29, 2018, 00:57 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 17:47 (UTC)
Звено за връзка
Издател
Изменено 2018-12-29T00:57:20.494943
Идентификатор
  • special-areas-of-hill-land