The translation of this dataset is in progress.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: английски

Sheffield City Centre Boundary

Pre Submission Proposals Map - City Centre Boundary

Дистрибуции

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/sheffield-city-centre-boundary
Последна актуализация декември 13, 2018, 00:56 (UTC)
Създаден декември 13, 2018, 00:56 (UTC)
Временен
  • Start Date: 3/4/2013
Звено за връзка
Издател
Изменено 2018-12-13T00:56:16.729325
Идентификатор
  • sheffield-city-centre-boundary