Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Неподвижни изображения на морското дъно плитчини bassurelle референтна колекция от ТЗО

Неподвижни изображения на морското дъно референтна колекция от bassurelle cend плитчини ТЗО (03/13). Това проучване беше извършено на плитчината bassurelle ТЗО в Cefas усилия изследователски кораб да събират допълнителна информация (звукова и ground-truthing данни) от обекта за увеличаване на съществуващите познания за разпространението и разнородността на бентосните местообитания и съобщества, да подпомага разработването на бъдещи препоръки и планове за управление.

Дистрибуции

Тагове

Обхват на набор от данни

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/seabed-still-images-reference-collection-from-bassurelle-sandbanks-sci
Последна актуализация април 16, 2017, 11:23 (UTC)
Създаден февруари 5, 2016, 13:37 (UTC)
Временен
  • Start Date: 2013-03-18
  • End Date: 2013-04-01
Звено за връзка
Преведено true
Издател
Изменено 2017-04-16T11:23:00.953074
Идентификатор
  • seabed-still-images-reference-collection-from-bassurelle-sandbanks-sci