Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Rother безвъзмездни средства за доброволческа общност и социални предприятия

Безвъзмездни средства, предоставени на местни органи

Дистрибуции

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/rother-grants-to-voluntary-community-and-social-enterprises
Последна актуализация април 16, 2017, 07:17 (UTC)
Създаден декември 31, 2015, 03:31 (UTC)
Звено за връзка
Преведено true
Издател
Изменено 2017-04-16T07:17:17.199943
Идентификатор
  • rother-grants-to-voluntary-community-and-social-enterprises