Rother имуществени активи на областния съвет на провинция &

Това е списък на Rother и общинските съвети на земя и недвижимо имущество, намиращи се в рамките на Rother районен граница.

Дистрибуции

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/rother-district-council-land-property-assets
Последна актуализация декември 20, 2016, 18:18 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 13:15 (UTC)
Временен
  • Start Date: 12:5 13/10/2015
Звено за връзка
Издател
Идентификатор
  • rother-district-council-land-property-assets