Квалификациите на данните

Ofqual разполага с информация в това отношение регулирането на професионални квалификации, които те публикуват в регистъра за обществено ползване. С цел да се оцени дали квалификациите са годни за регламент те молят за присъждане и провеждане на допълнителни данни от организации, на които те не публикуват в регистъра. Ofqual също събира данни, който им позволява да наблюдават ефективно квалификациите и възлагането на организациите, които ги предоставят част от тази информация, която е публикувана на уебсайта на Ofqual по статистика. Информация, която не е публикувано, се счита за чувствителна от търговска гледна точка.

Дистрибуции

This dataset has no data

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/qualifications-data
Последна актуализация декември 19, 2016, 23:08 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 14:12 (UTC)
Звено за връзка
Издател
Идентификатор
  • qualifications-data