Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.

Обществени тоалетни

Местоположение на обществени тоалетни в Wakefield District, включително работното време и съоръжения. Данни, първоначално събрани като част от местните Governent асоцииране схема за стимулиране на свободен достъп до данните.

Дистрибуции

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/public-toilets10
Източник https://datamillnorth.org/dataset/wakefield-public-toilets
Последна актуализация февруари 22, 2019, 01:57 (UTC)
Създаден март 8, 2018, 02:42 (UTC)
Издател
Изменено 2019-02-22T01:57:13.894146
Идентификатор
  • public-toilets10