Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Служба за планиране (NI) — план за развитие — Транспортиране точки & Line характеристики (INSPIRE View Service)

Вж. отделен файл с метаданни в абстрактни подробности каталог за търсене (метаданни) Транспорт Line характеристики „Транспорт звена (метаданни) потребители извън пространствено NI портал, моля, използвайте указател на ресурс 2.

Дистрибуции

Тагове

Обхват на набор от данни

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/planning-service-ni-development-plan-transportation-points-line-features-inspire-view-service
Последна актуализация януари 31, 2017, 14:54 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 14:33 (UTC)
Звено за връзка
Преведено true
Издател
Идентификатор
  • planning-service-ni-development-plan-transportation-points-line-features-inspire-view-service