Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Служба за планиране (NI) — план за развитие — области на минерален ресурс (предварително определени изтегляне)

Развитие на енергетиката планове са създадени от устройство за създаване на пътна карта за бъдещето на териториалното и селищното устройство следва да разработят. Планът е разделена на определен брой типове. Минерален ресурс зони са зони, което показва стратегически минерални ресурси. Потребители извън пространствено NI портал, моля, използвайте указател на ресурс 2.

Дистрибуции

Тагове

Обхват на набор от данни

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/planning-service-ni-development-plan-areas-of-mineral-resource-pre-defined-download
Последна актуализация януари 31, 2017, 14:53 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 17:25 (UTC)
Временен
  • Start Date: 1986-06-01
  • End Date: 2011-12-01
Звено за връзка
Преведено true
Издател
Идентификатор
  • planning-service-ni-development-plan-areas-of-mineral-resource-pre-defined-download