Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.

Места за паркиране

Броят на паркоместата в borough.

Дистрибуции

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/parking-spaces-lbh_
Последна актуализация януари 17, 2019, 01:20 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 13:35 (UTC)
Издател
Изменено 2019-01-17T01:20:29.934773
Идентификатор
  • parking-spaces-lbh_