Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Организационна структура на заплатите на персонала роли &

Организационна структура (организационна структура), показващи всички служители роли. Наименования и заплати са също изброени за висшите държавни служители. Организационна структура на обявяване на данните от всички централни държавни служби и техните агенции от 2010 г. насам. Данни за 31 март и 30 септември се публикуват до 6 юни и 6 декември всяка година. Публикуваните данни е валидиран и оповестен в CSV формат и ogl-licensed за повторна употреба. За повече информация относно тази серия, вж.: http://guidance.data.gov.uk/organogram-data.html

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/organogram-horserace-betting-levy-board
Последна актуализация април 15, 2017, 13:06 (UTC)
Създаден септември 30, 2016, 23:49 (UTC)
Преведено true
Издател
Изменено 2017-04-15T13:06:04.499162
Идентификатор
  • organogram-horserace-betting-levy-board