OPDC Gender Pay Gap Report

Като част от ангажимента на кмета да публикува одит за заплащането на Greater London Authority и функционалното ѝ органи, изготви OPDC заплащането на одитния доклад. Нашият одит представлява заплащането на данните за разликата в заплащането, тъй като в края на март 2016 г.. https://www.london.gov.uk/about-us/organisations-we-work/old-oak-and-park-royal-development-corporation-opdc/opdc-structure-6

Дистрибуции

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/opdc-gender-pay-gap-report
Източник https://data.london.gov.uk/dataset/opdc-gender-pay-gap-report
Последна актуализация февруари 6, 2019, 08:13 (UTC)
Създаден март 24, 2017, 01:04 (UTC)
Издател
Изменено 2019-02-06T08:13:24.809521
Идентификатор
  • opdc-gender-pay-gap-report