OPDC годишен доклад и отчети

OPDC като правителствена организация е длъжна да изготвя и публикува своя годишен счетоводен отчет и всяка година. https://www.london.gov.uk/about-us/organisations-we-work/old-oak-and-park-royal-development-corporation-opdc/opdc-structure--4

Дистрибуции

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/opdc-annual-report-and-accounts
Източник https://data.london.gov.uk/dataset/opdc-annual-report-and-accounts
Последна актуализация февруари 6, 2019, 08:13 (UTC)
Създаден март 24, 2017, 01:04 (UTC)
Издател
Изменено 2019-02-06T08:13:42.631474
Идентификатор
  • opdc-annual-report-and-accounts