Северна Ирландия подземни водни тела

Подземни водни тела, определени в Рамковата директива за водите.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/northern-ireland-groundwater-bodies
Последна актуализация декември 19, 2016, 22:27 (UTC)
Създаден юли 22, 2016, 23:37 (UTC)
Издател
Идентификатор
  • northern-ireland-groundwater-bodies