Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Групите на участниците на речни басейни в Северна Ирландия

9 Анализ на групите на участниците бяха създадени, за да насърчават участието на гражданите в разглеждането на въпросите, свързани с качеството на водата. Всяка CSG включва представители на всички големи местни и регионални заинтересовани страни/групи, сектори и съответните държавни агенции, обединени за подкрепа и насърчаване на съвместен подход за идентифициране и решаване на водосборни мащаб въпросите за управлението на водите. NIEA работи със заинтересованите страни чрез срещи, да разработи целеви CSG местни планове за управление на пространство, използвани за прилагане на Рамковата директива за водите.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/northern-ireland-catchment-stakeholder-groups
Последна актуализация април 15, 2017, 10:11 (UTC)
Създаден юли 29, 2016, 23:35 (UTC)
Преведено true
Издател
Изменено 2017-03-15T05:08:18.188439
Идентификатор
  • northern-ireland-catchment-stakeholder-groups