Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.

Номенклатура на териториалните единици за статистически цели (NUTS) — ниво 3

Номенклатура на териториалните единици за статистически цели, NUTS — Номенклатура (на френски език „des Unités Territoriales Statistiques) е географска класификация, която разделя териториите на Европейския съюз (ЕС) в регионите на три различни нива (NUTS 1, съответно 2 и 3, като от по-големите до по-малките териториални единици). На местно равнище, две нива на местните административни единици (LAU) също се определя: LAU 1 и LAU 2 (преди наричани NUTS 4 и NUTS 5). NUTS области имат за цел да предостави единна и последователна териториална разбивка за събиране, усъвършенстване и хармонизиране на регионални статистически данни за ЕС. Освен това допустимостта за помощ от европейските структурни фондове за регионите, чието развитие изостава) се оценява на ниво 2 по NUTS. Класификацията NUTS беше първоначално разработена от Евростат в началото на 1970-те години на миналия век обаче се е увеличил само с правен статут с Регламент (ЕО) № 1059/2003, който влезе в сила през юли 2003 г. Първо редовно изменение ((ЕО) № 105/2007) заменя версията на NUTS от 2003 г с версия от 2006 г., влязъл в сила на 1 януари 2008 г. Настоящата класификация се валидни до декември 31 г., 2011. За Scottish районите по NUTS, регион на ниво NUTS 1, обхваща цялата територия на Шотландия, докато в Шотландия е разделила NUTS 2 и NUTS 4 региони, 3—23 г. региони. По-горе NUTS 1 е „национално“ равнище на държавата членка на ЕС — Обединеното кралство. На местните административни единици (LAU) в момента има 41 единици на ниво LAU 1 и 1,222 на ниво 2. Кодове за региони по NUTS се поставят буквите „UKM „, където „UK„, който обозначава държавата членка, Обединеното кралство, и „М“ свидетелствува за Шотландия.

Дистрибуции

Тагове

Обхват на набор от данни

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/nomenclature-of-units-for-territorial-statistics-nuts-level-3
Последна актуализация декември 29, 2018, 00:47 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 12:10 (UTC)
Звено за връзка
Издател
Изменено 2018-12-29T00:47:26.188185
Идентификатор
  • nomenclature-of-units-for-territorial-statistics-nuts-level-3