Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

NIEA — Агенция за отпадъците Регистрация на превозвачи (предварително определени изтегляне)

Северна Ирландия места на всички отпадъци, превозвачи, предоставена от Агенция за околна среда на Северна Ирландия (министерство) в рамките на контролираните отпадъци (Регистрация на превозвачи и изземването на превозни средства) регламент (Северна Ирландия) от 1999 г., изменен., получен от отпадъци и замърсени земи (Северна Ирландия) от 1997 г., изменен. в изпълнение на преразгледаната Рамкова Директива 2008/98/ЕО. Потребители извън пространствено NI портал, моля, използвайте указател на ресурс 2.

Дистрибуции

Тагове

Обхват на набор от данни

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/niea-waste-registration-of-carriers-pre-defined-download
Последна актуализация януари 7, 2017, 07:57 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 17:12 (UTC)
Временен
  • Start Date: 2013-10-07
  • End Date: 2013-10-07
Звено за връзка
Преведено true
Издател
Идентификатор
  • niea-waste-registration-of-carriers-pre-defined-download