Националните показатели от местните органи мерки за наблюдение с подкрепата на tellUs

Пет национални показатели (МИС) са получени от данни, произведени от tellus4 проучване. Статистическите данни, изготвени от данни се използват за измерване на следните показатели за изпълнение: НИКЕЛ (NI) — 50: Емоционалното здраве и благосъстоянието на децата и младите хора — Възприемане от страна на потребителите, NI 69: Процент на децата, които са били жертви на тормоз, NI 110: Увеличаване на участието в положителни дейности, NI 115: Намаляване на дела на младите хора често използват забранени наркотици, алкохол или летливи вещества, NI 199: Удовлетвореност от паркове и игрища. Източник: Образование наименование: Официална статистика, която не е определена като национална статистика език: Алтернативно заглавие на английски език: Националните показатели за предприеманите от местните органи мерки, подкрепяни от tellus4 проучване

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/local_authority_measures_for_national_indicators_supported_by_the_tellus4_survey
Последна актуализация декември 20, 2016, 03:12 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 13:57 (UTC)
Издател
Идентификатор
  • local_authority_measures_for_national_indicators_supported_by_the_tellus4_survey