Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.

Учене Цел Reference служба

Учене Цел Reference служба (LARS) предлага възможност за търсене в интернет. Той позволява на потребителите да търсят в областите от най-често използваните единици за квалификации, чиракуване, професионална подготовка рамки и стандарти и свързаните с тях данни за валидността и финансиране. Lars изтегляне, позволяващи колегии, обучаващи организации и работодатели (доставчици) да изпращат запитвания до същите LARS масив от данни, който се използва за финансиране на информационна система (FIS).

Дистрибуции

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/learning-aim-reference-service
Последна актуализация март 23, 2019, 02:32 (UTC)
Създаден ноември 10, 2015, 11:59 (UTC)
Звено за връзка
Издател
Изменено 2019-03-23T02:32:50.248772
Идентификатор
  • learning-aim-reference-service