Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

„КОНТРОЛ ЗА ПРЕВИШАВАНЕ 30K YTD LCHS SPEND ПРЕЗ ЮЛИ 16 Г.“

£30к LCHS прекарват през юли 2016 г.

Дистрибуции

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/lchs-spend-over-30k-ytd-jul-16
Последна актуализация март 26, 2017, 01:58 (UTC)
Създаден август 23, 2016, 23:50 (UTC)
Временен
  • Start Date: 1/4/2016
  • End Date: 31/7/2016
Звено за връзка
Преведено true
Издател
Изменено 2017-03-26T01:58:08.828359
Идентификатор
  • lchs-spend-over-30k-ytd-jul-16