Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Показател за въздействието: проблемни семейства

Процент на семействата Troubled местните органи са установили и са решени да работят с # # # # Как стойността се изчислява: На фигурата е броят на всички проблемни семейства, които бяха идентифицирани от първа група местни органи до този момент като процент от всички семейства, които органи се ангажираха да се обръща (както са посочени в публикуваните данни — вж. връзката по-долу). # # # # Защо този показател в бизнес плана? Този показател е мярка за постигнатия от местните власти на този ранен етап от Troubled семейства програма. Идентифициране на действителните имена и адреси и всички членове на семейството на семействата, които са подходящи за тази програма не винаги е лесно, тъй като имаме целеви семейства за първи път, чиято гама от проблеми често засягат образованието, престъпност, worklessness и други въпроси. Това включва много различни местни агенции, обмен на информация и оценка относно това дали сте семействата те работят с индивидуално право са тези за тази програма. # # # # Как често актуализирани ли е? Данните се актуализират на всяко тримесечие. # # # # В случай че данните идват? Декларации от собствено име от местните органи, които са предоставени на DCLG Troubled семейства екип. # # # # Какво област водеща фигура ли обхваща? England # # # # ли са по-нататъшни разбивки на данни? От местните органи. За данни на равнището на местните власти вж.: [https://www.gov.uk/government/publications/troubled-families-progress-information-at-30-june-2013-and-families-turned-around-at-29-july-2013] (https://www.gov.uk/government/publications/troubled-families-progress-information-at-30-june-2013-and-families-turned-around-at-29-july-2013) # # # # Какво е значението на промяната в този показател показва? Тези цифри показват степента на напредък в местните власти работят за постигането на поетите задължения за програмата. Те са по-малко от 13 месеца след началото на програмата и да се покаже, че съвети са на път да изпълнят целта на министър-председателя. Очакваме увеличение спрямо цифрата за 100 %, но ние не се очаква местните области да идентифицират всички семейства, те ще работят с в течение на 3 година програма в началото на програмата — като семейни обстоятелства могат да се променят с времето, те трябва да се подхожда само с. Lag Time # # # # # # # # # на 2 месеца, следващи налични актуализира Да се потвърждава. # # # #, вид данни за управление на информацията и на # # # # Robustness данните ограничения — Връзки към # # # # Допълнителна информация [https://www.gov.uk/government/policies/helping-troubled-families-turn-their-lives-around] (https://www.gov.uk/government/policies/helping-troubled-families-turn-their-lives-around) # # # # Информация за контакт [CorporatePerformance@communities.gsi.gov.uk] (електронен адрес: CorporatePerformance@communities.gsi.gov.uk)

Дистрибуции

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/impact-indicator-troubled-families1
Източник http://opendatacommunities.org/data/transparency/impact-indicators/troubled-families
Последна актуализация март 13, 2018, 02:50 (UTC)
Създаден март 13, 2018, 02:03 (UTC)
Звено за връзка
Преведено true
Издател
Изменено 2018-03-13T02:03:39.044607
Идентификатор
  • impact-indicator-troubled-families1