Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: английски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.

Северна Ирландия езерни водни тела

Езера, определени съгласно член 2, параграф 5 от Рамковата директива за водите. Само езера > 50ha или тези, които са част от процедурата по интеркалибрация са включени.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://data.gov.uk/dataset/https-www-daera-ni-gov-uk-sites-default-files-publications-doe-lakewaterbodygml-zip
Последна актуализация януари 28, 2017, 00:32 (UTC)
Създаден юли 22, 2016, 23:35 (UTC)
Издател
Идентификатор
  • https-www-daera-ni-gov-uk-sites-default-files-publications-doe-lakewaterbodygml-zip