Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Шум — Lden

Индикатор Lden за картата на шума за периода диурет- нощ вечер, като представлява нивото на шума, произтичащо от сумата на приноса от всички източници на шум, за всички периоди на деня

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация март 18, 2019, 22:28 (UTC)
Създаден декември 17, 2018, 04:05 (UTC)
Издадено 2017-10-19T00:00:00
Преведено true
Издател
Изменено 2019-03-17T07:00:27.868000
Идентификатор