Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

PDM - Ordenamento Reg. Proteção Parque Nacional Sintra-Cascais

Zonas do Regime de Proteção do Parque Natural Sintra-Cascais, parte integrante do Plano Diretor Municipal de Cascais 2015-2025. Formato Matricial, com o sistema de referência planimétrico PT-TM06 ETRS89. (inicialmente utilizado o sistema de referência DATUM73, com projecção cartográfica Gauss-Kruger Elipsóide Internacional 1924, foi transformado em PT-TM06 ETRS89 com recurso a ficheiro de transformação D73_ETRS_geo.gsb). Informação detalhada sobre o Plano Diretor Municipal: https://www.cascais.pt/area/plano-diretor-municipal.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация февруари 18, 2019, 10:35 (UTC)
Създаден октомври 1, 2018, 00:41 (UTC)
Издадено 2018-09-24T00:00:00
Издател
Изменено 2019-02-17T03:00:28.685000
Идентификатор