Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Официална административна харта на Португалия — CAOP2018 (RAA — Eastern Group) — WMS

Профил по INSPIRE в съответствие с профила INSPIRE (ISO19128 — WMS 1.3.0) в приложение I, тема 4, административни единици. Той може да се разглежда като CAOP2018 — RAAzores East Group. Официални административни граници (административни зони и Тросос) за Азорските острови в Източна група. Тази информация е свързана с понимията и друга описателна информация, като например официалната площ на всеки административен окръг. Тази услуга съдържа версията на CAOP2018.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация март 18, 2019, 09:44 (UTC)
Създаден септември 24, 2018, 01:55 (UTC)
Издадено 2019-02-25T00:00:00
Преведено true
Издател
Изменено 2019-03-17T06:00:04.150000
Идентификатор