Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.

Официално административно писмо от Португалия — CAOP2018 (континентална част) — WMS

Профил по INSPIRE в съответствие с профила INSPIRE (ISO19128 — WMS 1.3.0) в приложение I, тема 4, административни единици. Той може да бъде показан CAOP2018 — Continente. Административни граници (административни зони и тpoços) за континентална Португалия. Тази информация е свързана с понимията и друга описателна информация, като например официалната площ на всеки административен окръг. Тази услуга съдържа версията на CAOP2018.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация март 25, 2019, 02:10 (UTC)
Създаден септември 24, 2018, 01:46 (UTC)
Издадено 2019-02-25T00:00:00
Издател
Изменено 2019-03-24T06:00:04.588000
Идентификатор