Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Carta de Portugal 1:500 000 - Continente (WFS)

Serie Cartografica da Carta de Portugal à escala 1:500 000 (Continente). Inclui 19 temas diversos no âmbito das redes de transportes, hidrografia, áreas protegidas, localidades e limites administrativos.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация февруари 11, 2019, 04:37 (UTC)
Създаден септември 24, 2018, 02:34 (UTC)
Издадено 2016-12-14T00:00:00
Издател
Изменено 2019-02-07T06:00:04.500000
Идентификатор