Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Среден наем за m² от новите договори за наем на жилища (EUR)

Медиана на наема на m² от новите договори за наемане на жилище (в евро) по географско местоположение; Годишна — INE, „Статистика на жилищните нива“ на местно равнище https://www.ine.pt/xurl/indx/0009631/PT

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация март 18, 2019, 10:18 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 01:02 (UTC)
Издадено 2018-06-02T06:03:17.450000
Преведено true
Издател
Изменено 2019-03-17T05:02:05.845000
Идентификатор