Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Índice de preços no consumidor (Ponderador IPC - Base 2012)

Índice de preços no consumidor (Ponderador IPC - Base 2012) por Consumo individual por objectivo; Anual - INE, Índice de preços no consumidor https://www.ine.pt/xurl/indx/0008348/PT

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация март 25, 2019, 02:43 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 01:09 (UTC)
Издадено 2018-06-02T06:03:10.659000
Издател
Изменено 2019-03-24T05:02:20.396000
Идентификатор