Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Няма лекарства

Ежемесечно наблюдение на количеството предписани лекарства за лекарства. Поради необходимостта от консолидиране, наличните данни на месечна база се отнасят за периода n-3. * Забележки: * Въглеводороди, изчислени въз основа на регионалната здравна администрация (ARS), отговаряща за фактурирането. Метричната „стойност, посочена от УСМ“ за здравния регион на Algarve е регистрирана едва през ноември 2015 г. Поради технически проблеми, данните за регистрите от ноември 2016 г. не включват записи за разлики в напрежението. * Дата на извличане: * 28 януари 2018 г.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация март 18, 2019, 10:38 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 01:09 (UTC)
Издадено 2018-05-22T11:55:32.107000
Преведено true
Издател
Изменено 2019-03-17T04:00:46.132000
Идентификатор