Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Активност на грипния синдром в първичната медицинска грижа

Наблюдение на развитието, достъпа и търсенето в първичната медицинска помощ и своевременно предоставяне на информацията. * Забележки: * Данните, записани в Medicinone, не са взети под внимание.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация март 18, 2019, 10:23 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 01:04 (UTC)
Издадено 2018-05-22T11:55:10.930000
Преведено true
Издател
Изменено 2019-03-17T04:01:01.972000
Идентификатор