Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Работници с помощта на Vineglection

Да наблюдава броя на служителите, които са били на работа, на организация и на месец, разбити по различните форми на осигуряване. * Забележки: * Показателят не обхваща данните за IGAS. * Дата на извличане: * 7 декември 2018 г.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация март 18, 2019, 10:21 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 01:03 (UTC)
Издадено 2018-05-22T11:55:02.177000
Преведено true
Издател
Изменено 2019-03-17T04:00:54.249000
Идентификатор