Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Ползватели, освободени от такси за потребители

Да се актуализира с броя на ползвателите, освободени от плащането на вноската. В светлината на новия регламент на ООН, който влезе в сила през декември 2017 г., всички критерии за освобождаване от плащане на ставката на вноската (напр. икономически и бременни потребители) се отчитат, така че стойностите не следва да се сумират. * Дата на извличане: * 20 юни 2018 г.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация март 18, 2019, 10:40 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 01:10 (UTC)
Издадено 2018-05-22T11:54:34.303000
Преведено true
Издател
Изменено 2019-03-17T04:00:29.762000
Идентификатор