Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.

Разходи за медицински продукти в болниците на УСМ

Ежемесечно наблюдение на разходите за лекарствени продукти, предоставяни в болници за УСМ с публично управление. Данните за потреблението се отнасят за лекарствени продукти, обхванати от националния медицински кодекс за лекарствени продукти (CHNM), който включва лекарствени продукти за хуманна употреба с разрешение за търговия (AIM) и с изключение (ЕС). * Дата на извличане: * 4 февруари 2018 г.

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация март 25, 2019, 02:45 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 01:11 (UTC)
Издадено 2018-05-22T11:53:27.942000
Издател
Изменено 2019-03-24T04:00:19.822000
Идентификатор