Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Valores médios de avaliação bancária (€/ m²) dos alojamentos

Valores médios de avaliação bancária (€/ m²) dos alojamentos por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Tipo de construção; Mensal - INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação https://www.ine.pt/xurl/indx/0008037/PT

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация февруари 18, 2019, 17:13 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 01:16 (UTC)
Издадено 2018-05-02T17:03:48.798000
Издател
Изменено 2019-02-17T05:01:29.366000
Идентификатор