Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.

Разходи за социална закрила (EUR)

Разходи за социална закрила (в евро) по видове разходи; Годишен — INE, статистически данни за социалната закрила — ESSPROS https://www.ine.pt/xurl/indx/0002015/PT

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация март 25, 2019, 03:11 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 01:26 (UTC)
Издадено 2018-05-02T17:03:34.638000
Издател
Изменено 2019-03-24T05:01:35.462000
Идентификатор