Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език

Нетен коефициент на заетост (%) в хотелите

Нетен коефициент на заетост (%) в хотелите по географско местоположение (NUTS — 2013) и вид (настаняване в хотел); Годишна — INE, Проучване на престоя в хотел и други места за настаняване https://www.ine.pt/xurl/indx/0008573/PT

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация март 18, 2019, 11:25 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 01:24 (UTC)
Издадено 2018-05-02T17:03:23.806000
Преведено true
Издател
Изменено 2019-03-17T05:02:41.046000
Идентификатор