Заглавието и описанието на този набор от данни са машинен превод.
Оригинален език: португалски
Щракнете тук, за да видите набора от данни на оригиналния език
В момента се прави актуален превод на този набор от данни.
Няма наличен превод на желания език. Информацията е изведена на нейния оригинален език: португалски

Taxa de atividade (Série 2011 - %) da população residente com 15 e mais anos de idade

Taxa de actividade (Série 2011 - %) da população residente com 15 e mais anos de idade por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo, Grupo etário e Nível de escolaridade mais elevado completo; Trimestral - INE, Inquérito ao emprego https://www.ine.pt/xurl/indx/0005582/PT

Дистрибуции

Тагове

Допълнителна информация

Поле Стойност
Събрани от https://dados.gov.pt/catalog.rdf
Последна актуализация февруари 11, 2019, 03:07 (UTC)
Създаден юли 9, 2018, 01:22 (UTC)
Издадено 2018-05-02T17:03:02.725000
Издател
Изменено 2019-02-10T05:02:48.688000
Идентификатор